Różnice między brytyjskim i amerykańskim angielskim

Różnice między brytyjskim i amerykańskim angielskim

Różnice między brytyjskim i amerykańskim angielskim poznajemy w zasadzie już od początku przygody z językiem. Czasem są one większe, czasem mniejsze. Niekiedy powodują nieporozumienia lub nawet powodują frustrację w czasie nauki. Co jakiś czas trafiamy na jakiś mniejszy lub większy kłopot… Jak te różnice wyglądają jednak konkretnie i na co realnie warto zwrócić uwagę? Poniżej postaram się przedstawić najważniejsze różnice między brytyjskim i amerykańskim angielskim.

 

Różnice między brytyjskim i amerykańskim angielskim

 1. Słownictwo

Kiedy przychodzą nam na myśl różnice między brytyjskim i amerykańskim angielskim, to chyba najszerzej znana z nich. Każdemu od czasu do czasu rzucają się w oczy grafiku w typie jak poniżej. Chyba większość z nas słyszała o tych słowach w szkole, na kursach czy po prostu wpadła na nie w Internecie.

Zobacz obraz źródłowy

Jeśli potrzebujesz więcej przykładów różnic w słownictwie, specjalnie przygotowałam darmowy prezent-niespodziankę. Możesz pobrać darmowy pdf ze wszystkimi słówkami oraz oczywiście tłumaczeniem. 🙂

PDF DO POBRANIA

2. Wymowa

 • głoska “r” – w brytyjskiej odmianie języka angielskiego “r” wymawiane jest tylko wtedy, gdy stoi za nim samogłoska (np. great, pray, pure). We wszystkich innych przypadkach “r” jest przez Brytyjczyków pomijane, a samogłoska, która je poprzedza, zostaje wydłużona, np. park /pɑːk/, horse /hɔːs/ lub further /ˈfɜːðə/. Amerykanie, podobnie jak Polacy, wymawiają “r” w każdej sytuacji, kiedy jest ono napisane: /pɑrk/, /hɔrs/ /ˈfɜrðər/.

O samej głosce R pisałam już kilka razy – np. w temacie pomijania „R” możesz poczytać TUTAJ. Stworzyłam też ćwiczenia na temat intruzywnego r. 🙂

 • różna długość samogłosek – odmiana brytyjska bazuje na dłuższym wypowiadaniu głosek, co po części wynika z omijania “r”, choć są też inne przypadki. Również w słowach, które nie zawierają “r”, można zaobserwować ten proces, np. caught – /kɔːt/ (bryt.) /kɑt/ (am.)

                   need – /niːd/(bryt.) /nid/ (am.)

                   shoe  /ʃuː/(bryt.)  /ʃu/ (am.)

 • wymowa /t/ – kiedy /t/ pojawia się przed samogłoską, Amerykanie często wymawiają je jak szybkie /d/. W standardowym akcencie brytyjskim jest ono wypowiadane zupełnie normalnie. W niektórych odmianach regionalnych brytyjskiego, np. słynnym londyńskim cockney, występuje w tym przypadku tzw. zwarcie krtaniowe (glottal stop), brzmi ono trochę jak przerwa między dwoma słówkami.
 • wymowa /j/ – w angielskim amerykańskim /j/ jest pomijane w wymowie, kiedy występuje po /t, d, n, l, s, z/, w odmianie brytyjskiej nie ma to miejsca np.
  • /t/ tune /tjuːn, tun/,
  • /d/ duty /ˈdjuːti, ˈduti/,
  • /n/ new /njuː, nu/,
  • /l/ lewd /ljuːd, lud/,
  • /s/ suit /sjuːt, sut/,
  • /z/ exude/ɪgˈzjuːd, ɪgˈzud/

3. Gramatyka

Weźmy na przykład rzeczowniki takie jak team, police, family. W angielskim brytyjskim angielskim będą to grupy, a więc liczba mnoga – Police are going, Team are trying.

W amerykańskim angielskim będzie to jednak po prostu liczba pojedyncza – jak po polsku. Tak więc police is, team is…

Oba rozwiązania wydają się logiczne, prawda?

 

Poza tym przyjęło się również, że w amerykańskim angielskim częściej używa się uproszczonych form. Dlatego niektóre czasowniki nieregularne przyjmują formy regularne. Co więcej, częściej będziemy korzystać z PAST SIMPLE zamiast PRESENT PERFECT.

Kolejnym przykładem będą oczywiście przyimki [prepositions]. One same z siebie są już wystarczająco skomplikowane. Niestety, w tym aspekcie również spotykamy się z rozbieżnościami.

Po brytyjsku:

What are you doing at the weekend?

 

Po „amerykańsku”:

What are you doing on the weekend?

Wersja brytyjska ma też więcej skrótów, uproszczeń, a czasem nawet podwójne zaprzeczenia (We don’t need no education].

 

Jeszcze inny aspekt to użycie czasownika „musieć”.

Po brytyjsku, zależnie od kontekstu, powiemy na przykład:

I have to go.

We must go.

I need to go.

 

Amerykanie dodaliby jeszcze

I have got to go

i w skrócie: I got to go.

4. Ortografia

Na obrazu w punkcie pierwszym możemy zauważyć, że czasem różnice są bardzo drobne – y/i, ou/o, a/y.

Innym wyróżnikiem ortograficznym będą słowa (uwaga! nie wszystkie!)  zakończone na -er (w amerykańskim angielskim), które to Brytyjczycy będą zapisywać -re. Tak na przykład mamy rozróżnienie theatre/theater, centre/center. Przykładów jednak jest tak niewiele, że można nauczyć się ich na pamięć.Kiedy jednak mówimy o końcówkach ogólnie, odnajdziemy  ich nieco więcej. Popatrzmy:

wersja brytyjska wersja amerykańska
-ize lub -ise

apologize lub apologise

organize lub organise

recognize lub recognise

-ize 

apologize

organize

recognize

-yse

analyse 

breathalyse

paralyse

-yze

analyze

breathalyze

paralyze

-ence

defence

licence

offence

pretence

-ense

defense

license

offense

pretense

-ogue

analogue

catalogue

dialogue

-og lub -ogue

analog lub analogue

catalog lub catalogue

dialog lub dialogue

5. Zapisywanie dat

Jeśli twoje spotkanie ma odbyć się 10/3/2023, to odbędzie się w październiku, czy marcu?

Brytyjczycy najczęściej korzystają z zapisu dat jak po polsku: dzień/miesiąc rok.

Amerykanie /miesiąc/dzień/rok lub rzadziej [i zwykle urzędowo] rok/miesiąc dzień. Tę formę możemy spotkać również w polskich dokumentach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *