Jak przygotować się do egzaminu B2 (FIRST, FCE lub na uczelni)

egzamin B2

Egzamin B2

Istnieje takie przekonanie, że angielski na poziomie b2 to żaden wyczyn. Egzamin B2 zdajemy zazwyczaj na koniec studiów. Jest to też poziom dawnego egzaminu FCE.

Egzamin FCE teraz nosi nazwę B2 FIRST. Sama forma egzaminu jednak nie uległa drastycznym zmianom.

Jest to też poziom, w którym osiągamy jakąś biegłość. Na poziomie B2 jesteśmy w stanie porozumiewać się już na każdy dowolny temat, obejrzeć większość filmów czy przeczytać powieść obyczajową.

Oczywiście, tutaj pojawia się pytanie, jak osiągnąć taki poziom i jak do tych umiejętności odnosi się egzamin B2 i czy on je jakkolwiek weryfikuje. Tak i nie. To znaczy, mówiąc prościej, weryfikuje je niebezpośrednio. Egzamin B2 wymaga od uczniów i kursantów nieco innych umiejętności. Powiedziałabym: bardziej szkolnych. Wszystkie umiejętności wykorzystywane w egzaminie B2 są jednak przydatne w normalnym użytkowaniu języka angielskiego.

Wymagania

Wymagana jest na przykład znajomość phrasal verbs. Spotkamy się z zadaniem na wypełnianie luk. Egzamin B2 będzie w tym przypadku nakierowany na wyrażenia z czasownikami złożonymi, ale również na różne kolokacje. Zakres w większości pokrywa się ze słownictwem przydatnym w życiu codziennym, czyli właśnie takim, które spotkamy w serialach obyczajowych.

Egzamin B2 zawiera również podstawowe, życiowe umiejętności pisania. Możemy się spotkać z recenzją, raportem, esejem, listem oficjalnym i notatką. Wyrażenia wymagane na poziomie egzaminu B2 nie wykraczają poza zakres tego, co spotykamy w realnym życiu – właśnie czytając raporty, recenzje, oficjalne pisma i inne dokumenty.

Słuchanie i czytanie dotyczy zazwyczaj sztuki, pracy, ekonomii, turystyki i edukacji. W branżowych szkołach (np. uczelniach wyższych) może dotyczyć dziedziny, którą studiujemy, czyli np techniki, technologii, zarządzania, marketingu lub np ekonomii itd.

 

Oczywiście, większość uczelni, śladem egzaminu Cambridge, przeprowadza również egzamin ustny. Nierzadko szkoły wyższe ograniczają się do części gramatycznej i właśnie ustnej.

Wtedy schemat wygląda następująco:

  • krótki tekst do czytania, ustne pytania do teksty oraz w jego temacie, ale dotyczące doświadczeń kursanta,
  • tekst lub zdania z lukami do uzupełnienia (gramatyka, czasowniki frazowe i kolokacje).

 

Jak zatem przygotować się, by egzamin B2 zdać bez większego trudu?

Z pewnością warto powtórzyć kolokacje, ogólnie poszerzyć słownictwo. Jeśli chodzi o czytanie, słuchanie i luki – świetnie sprawdzą się tutaj gotowe arkusze matury rozszerzonej, egzaminu Cambridge B2, C1 i IELTS. Dość sporą bazę takich materiałów (arkuszy) znajdziemy oczywiście w internecie.

Choć wydaje się to żmudne, oswajanie się z materiałem i strukturą przynosi najlepsze efekty w realnym przełożeniu na wynik egzaminu.

 

 

 

 

 

 

One thought on “Jak przygotować się do egzaminu B2 (FIRST, FCE lub na uczelni)

  1. Pracuj konsekwentnie, ucz się sumiennie, a przede wszystkim baw się dobrze! Rozwijaj dobre nawyki uczenia się od samego początku! Twórz listy słownictwa w swoim notatniku, które zawierają pochodzenie słów, antonimy, kolokacje, przydatne zwroty itp. Zapisz wszelkie słowotwórstwo, z którym masz trudności z zapamiętaniem. Dużo czytaj po angielsku! Wybieraj książki na różnych poziomach. Czytaj artykuły w gazetach i czasopismach oraz teksty informacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *