Jak napisać po angielsku dobry esej, czyli egzaminy językowe – część pisemna

jak napisać po angielsku dobry esejJak napisać po angielsku dobry esej?

Pytanie, jak napisać po angielsku dobry esej, spędza sen z powiek nie tylko uczniom w tzw. IB (programie matury międzynarodowej), ale również „zwykłym” licealistom i – chyba przede wszystkim – osobom w różnym wieku, przygotowującym się do różnej maści egzaminów językowych (TOEFL, IELTS, FCE, CAE).

Należy przyjąć, że z formą eseju podczas nauki języka angielskiego spotkamy się we wszystkich latach i poziomach po szkole podstawowej: nie jest to jedynie zmora maturzystów, ale również jedna z najczęstszych możliwości zadania pisemnego podczas studiów (nie tylko językowych!)

Oczywistym jest, że porada w stylu: tak samo, jak w twoim ojczystym języku, nic im nie daje, gdyż:

1.przetwarzanie nie działa u nich w taki sam sposób,

2.często nie wiedzą też oni jak napisać dobry esej w ogóle.

Kluczowym aspektem jest tu też forma – to, co często nazywamy esejem, szczególnie przy okazji egzaminów takich jak FCE, IELTS, czy nawet CAE, jest po prostu pewną formą dość krótkiego wypracowania – często wariacją wokół rozprawki (nazewnictwo tych form bywa wręcz wymienne), szkicu krytycznego, czy dłuższego komentarza.

Przysłowiowej oliwy do ognia dolewa subiektywizm i pewna dowolność kompozycyjna tego gatunku.

Pamiętamy też, że pisząc dowolną pracę opieramy się na podstawowych wskazówkach:

wskazówki jak napisać dobry esej angielski

Co zatem powinien zawierać dobry esej?

Zastanówmy się….

Samo słowo esej pochodzi od francuskiego essai oznaczającego próbę. Nie chodzi tak naprawdę o to, by zaprezentować rozstrzygnięcie dylematu czy rozwiązanie problemu, ale – proces dochodzenia do nich. Eseista zatem otwiera przed odbiorcą drogę swoich własnych wędrówek. Dlatego: osobą mówiącą jest sam AUTOR – staramy się bowiem przedstawić WŁASNE SPOJRZENIE na dany temat.

Jak to ugryźć, by nie zamknąć się w pięciu zdaniach?

Mamy kilka możliwości. Spróbujmy spojrzeć na esej pod różnymi kątami:

1.tematyka:

luźne, czasem bardzo luźne, skojarzenia i nawiązania, przemyślenia, refleksje – wtrącenia, dygresje, rozwleczenia pewnych elementów, skróty myślowe, przykłady i porównania.

2.nielinearność:

nie ma żadnego obowiązku utrzymywania porządku chronologicznego czy hierarchicznego przytaczanych argumentów i przykładów.

3.niefikcyjność:

esej mówi o wydarzeniach i zjawiskach prawdziwych (lub czasem: przedstawianych jako prawdziwe), zatem nie musimy nadbudowywać historii nadmiernie, nie potrzebujemy setki bohaterów ani nawet głębszej nauki z przytaczanej historii.

Najczęstsze typy esejów pisane w trakcie nauki języka angielskiego

Uwaga! Nie będę się tu zajmować esejami czysto akademickimi.  Chociaż opierają się na typach, które przytoczę za chwilę, wiążą się z pewnymi konkretnymi wytycznymi, na które w tym wpisie nie ma już niestety miejsca, ale z pewnością przybliżę temat w przyszłości.

Na maturze rozszerzonej, podczas studiów, czy przystępując do egzaminu językowego, najczęściej spotkamy się z wypowiedziami pisemnymi typu:

a) opinion oraz discursive opinion

b) for and against – najbardziej argumentatywna z możliwości,

c) solution to problems.

Oczywiście poszczególne typy wymagają konkretnych rozwiązań. Wróćmy jednak na chwilę do ogólnego problemu.

Dzięki trzem cechowym przedstawionym wyżej, mamy dość spore możliwości leksykalne. Pamiętajmy jednak, żeby nasza wypowiedź była jednak w miarę (!) spójna, logiczna i zrozumiała dla odbiorcy – nie piszemy przecież dzieła życia, a pracę, bądź co bądź, zaliczeniową, za którą dostaje się punkty według specjalnego klucza.

Warto zatem „zaopatrzyć” nasze wypracowanie w zwroty

1.Wprowadzające:

To begin with
To start with
Firstly
First of all jak napisac dobry esej po angielsku
For starters (zwrot półformalny!)
In the first place

As … point out….

It is thought that …

People believe that …

I see XX as …

XX is generally perceived as …

2. Wyrażenie celu/powodu:

As/Since/Because/Because of

For this reason/Due to/On the ground that/On account that/Owning to/This is why/Hence

In order to/To/For/So that/With the intention of/

3.Porównujące i przeciwstawiające:

In fact/De facto

Nevertheless/However/Despite/In spite of/Still

On the contrary/In to contrast to

Whereas/Still/Yet/whilist/Notwithstanding/

Nonetheless/Even so/Regadles of

 

4.Argumentujące i konstrargumentujące:

the main advantage of … is that

another benefit is that  / not only is it a great asset, but also

opponents point out that

however, it needs to be added that

from an ethical point of view

the issue is far from being solved, but…

5.Opiniujące

As far as I am concerned – jeżeli o mnie chodzi – As far as I am concerned, you better…
I would say/suggest that – powiedziałbym/sugerowałbym, że/żeby – I would say that…
Personally – osobiście – Personally, I believe that what he is saying…
I believe (that) / I reckon (that)

According to this standpoint, …

If you ask me…

I am of the view/opinion (that) …. /I hold the view/opinion (that) – uważam, że – I hold the opinion that it is necessary to…
To my mind / I suppose (that) /It seems to me (that) /It is my belief/opinion/I am convinced that

6.Podsumowujące:

In conclusion /it is clear from the above evidence that /To sum up/ All in all

Taking all this into consideration / accout/To wrap up/

On balance/In a nutshell/

GRAMATYKA I STYL

Z racji wspomnianej już sporej otwartości formy, starajmy się naprawdę NIE używać zwrotów typu: I think, It is good, I like when…

Esej jest próbą zmierzenia się z problemem, ale NIE jest opowiadaniem, listem ani pamiętnikiem!

Dodatkowo, jak w każdej innej pracy pisemnej, przydałoby się bogactwo gramatyki. I tutaj mamy spore pole manewru.

Bez większych kłopotów umieścimy w naszym tekście czasowniki modalne i stronę bierną, a jeśli się tylko ODROBINKĘ wysilimy, uda się wprowadzić mowę zależną (eseje  lubią wszak cytaty i nawiązania), formy kauzatywne (np. They have their car washed), czy formy zaprzeszłe.

NIGDY jednak nie wklejamy konstrukcji gramatycznej, z którą nie czujemy się pewnie! Nie wciskamy opcji na siłę. Starajmy się po prostu uczyć tekst odrobinę ciekawszym niż prezentacja dwóch podstawowych aspektów gramatycznych i jednego rodzaju przymiotników….

Mam nadzieję, że teraz już wiesz, jak napisać po angielsku dobry esej i przyjdzie ci to, jeśli nie z łatwością, to z mniejszym trudem! Powodzenia.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *