czasowniki frazowe

Phrase. Phrasal. Phrasal verbs – czasowniki frazowe!

Angielski to bardzo ciekawa sprawa. Mówiłam już o tzw. false friends. Jednakjęzyk ten składa się z naprawdę wielu fascynujących elementów  Posiada m.in. czasowniki, czyli słówka opisujące nazwy czynności, które… w zasadzie nie są jednym słówkiem, a dwoma lub trzema. Czym fraza różni się od wyrazu i czym tak naprawdę są te nieszczęsne czasowniki frazowe?

Fraza to nic innego jak kilka słów w jednym ciągu, który toi jest rozumiany i rozpatrywany jako całość.

Słownik Języka Polskiego przedstawia taką oto definicję:

1. «związek wyrazów stanowiący pewną całość znaczeniową i intonacyjną»
2. «sekwencja dwóch lub więcej motywów muzycznych, stanowiących całość w obrębie utworu»
Frazowy zatem to po prostu zbudowany z frazy, czyli minimalnie dwóch słów. Czasowniki frazowe to takie czasowniki, do których stworzenia potrzebujemy zazwyczaj części głównej oraz przyimka, aby razem nabrały nowego znaczenia. Co ważne, nierzadko zdarza się, że owo nowe znaczenie jest tylko bardzo luźno lub w ogóle nie powiązane z pierwotnym znaczeniem słów składowych.

Na co to komu?

Czasowniki frazowe są bardzo często stosowane przez osoby natywne w języku angielskim (czyli posługujące się mową Szekspira jako ojczystą). Możemy je zaobserować zarówno w przeróżnym sklangu, mowie potocznej, jak i żargonie biznesowym i oficjalnych wystąpieniach, głównie jednak pojawiają się w mowie potocznej. Najczęściej ich oficjalne odpowiedniki to czasowniki łacińskie (pochodzące z łaciny).

Jaki cel ma tworzenie czegoś takiego jak czasowniki frazowe? To akurat bardzo proste, zresztą wyjaśniłam nawet wyżej – mamy zmienić (lub doprecyzować) znaczenie słów składowych.

Tak np.

Ask – pytać prosić;

Ask for – prosić o;

ask about – pytać o;

ask around – wypytywać (o),  popytać;

ask in – zapraszać, wpuszczać;

ask out – zapraszać na randkę.

Prawda, że logiczne? 🙂

Jak uczyś się czasowników frazowych? Sposobów, by czasowniki frazowe zostały w głowie jest co najmniej kilka.

Można dzielić je na kategorie według wybranego klucza, np:

  • na podstawie czasownika bazowego,
  • na podstawie „końcówki”, czyli przyimka/przysłówka (drugiej lub trzeciej części),
  • tematycznie – np. wszystkie czasowniki frazowe dotyczące rozmowy przez telefon, podróży, jedzenia, spotkań biznesowych itd. itd.
  • losowo, osobno, czyli bez zwracania uwagi, że są to czasowniki frazowe, po prostu potraktować takie zbitki jako idiom i nie próbować powiązać ich z innymi, w ten sposób np dzisiaj uczymy się „ask out”, a innego dnia „ask around”.

 

Czasowniki frazowe dzielimy jeszcze według jednej możliwości – możliwości przyjęcia dopełnienia lub jej braku. Oznacza to po prostu tyle, że niektóre z nich są (lub mogą być) rozdzielne, inne natomiast nie. Rozdziela się je zazwyczaj rzeczownikiem, który jest dopełnieniem w zdaniu, a więc „ulega” czasownikowi. Przykłady?

Proszę bardzo:

Wake up –> wake me up –> czasownik z dopełnieniem, czyli rozdzielny.

break down –> he broke down the car –> czasownik nierozdzielny.

 

 

W kolejnym wpisie podam część najczęściej używanych phrasal verbs oraz ćwiczenia na ich zapamiętanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *