Metoda Colina Rose

Teoria inteligencji różnorakich miała duży wpływ na nowe techniki nauki języków obcych.

Metoda Colina Rose odrzuca tradycyjne, szkolne metody, skupiając się na bardziej psychologicznych aspektach przyswajania języka. I tutaj jest właśnie klucz: według metody Colina Rose języków obcych nie powinno się wkuwać, ale właśnie przyswajać.

Niby oczywiste. Ale na czym konkretnie się opiera ta metoda? Na koncepcji inteligencji różnorakich.

Teoria wielorakich inteligencji, zaproponowana przez Howarda Gardnera, zakłada istnienie wielu rodzajów inteligencji, zamiast jednego ogólnego wskaźnika inteligencji. Według tej teorii, ludzie posiadają różne rodzaje inteligencji, takie jak językowa, logiczno-matematyczna, przestrzenna, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna, kinestetyczna itp.

Metody nauki języków obcych oparte na teorii wielorakich inteligencji starają się dostosować proces nauczania do różnych typów inteligencji, aby ułatwić i zróżnicować proces nauki dla różnych uczniów.

Wyróżnione typy inteligencji [zdolności]: 

 1. Językowa inteligencja:
  • Nauka poprzez czytanie, pisanie, dyskusje i inne formy werbalnego wyrażania.
 2. Muzyczna inteligencja:
  • Wykorzystanie muzyki, piosenek, rymowanek do nauki słownictwa i gramatyki.
 3. Przestrzenna inteligencja:
  • Używanie map, obrazków, grafik do zrozumienia struktury języka.
 4. Interpersonalna inteligencja:
  • Kursy grupowe, konwersacje, nauka w grupie, aby rozwijać umiejętności interpersonalne.
 5. Intrapersonalna inteligencja:
  • Indywidualne podejście do nauki, samoopracowanie, refleksja nad postępem.
 6. Kinestetyczna inteligencja:
  • Używanie ruchu, gestów do utrwalania słownictwa i struktur językowych.
 7. Logiczno-matematyczna inteligencja:
  • Wykorzystywanie logiki i matematyki w nauce gramatyki, rozumienie struktury języka.
 8. Nauka z wykorzystaniem wielu inteligencji:
  • Integracja różnych form nauki, aby dostosować się do różnych preferencji i mocnych stron uczniów.

Teoria inteligencji różnorakich a metoda Collina Rose

Dostosowanie metod nauczania do różnych rodzajów inteligencji może sprawić, że proces nauki staje się bardziej angażujący i efektywny dla różnych uczniów.

Konwencjonalna szkoła głównie polega na wykorzystywaniu sztucznie wyizolowanych, pojedynczych zmysłów podczas lekcji, np. ograniczając się do słuchania lub czytania. Jednak nasza interakcja z rzeczywistością jest od samego początku – nawet przed narodzeniem – wielozmysłowa. Nieustannie odbieramy bodźce i informacje przez różne kanały, takie jak wzrok, słuch, zapach, dotyk, itp. Na podstawie tych bodźców mózg przetwarza informacje i konstruuje swoje własne pojęcie rzeczywistości.

Metoda Colina Rose jest przeznaczona dla dorosłych (14+). Nauka jest dostosowana do indywidualnych predyspozycji Ucznia i nastawiona na realną komunikację. A zatem uczymy się poprzez te mechanizmy, które działają u nas najlepiej. Tak np. osobie uzdolnionej muzycznie podsuwa się techniki słuchowe, rytm, kontekst audio i audiowizualny. Osoby z przewagą zdolności kinestetycznych mają do dyspozycji ruch, aktywność fizyczną, większą zmienność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *