PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU STANAG 6001

STANAG 6001 to norma standaryzacyjna NATO, która określa poziomy biegłości językowej w zakresie znajomości języków obcych. Egzaminy ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej są organizowane na podstawie wytycznych STANAG 6001. Wyróżnia się pięć poziomów zaawansowania językowego:

  1. Poziom 1: Znajomość podstawowa.  (A1)
  2. Poziom 2: Znajomość średniozaawansowana niższa (czynna w ograniczonym zakresie). (A2+/B1)
  3. Poziom 3: Znajomość średniozaawansowana/zaawansowana (profesjonalne minimum). (B1/B2)
  4. Poziom 4: Znajomość biegła (w pełni profesjonalna). (C1)
  5. Poziom 5: Doskonała (poziom rodzimego użytkownika/bilingwalny). (C2)

Egzaminy z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego są przeprowadzane na potrzeby resortu obrony narodowej. Modele egzaminacyjne opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych MON. Jeśli chodzi o język angielski, egzaminowanie na poziomie 1. i 2. odbywa się w różnych instytucjach, a na poziomach 3-4 oraz egzaminowanie eksternistyczne zajmuje się Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin z języka angielskiego według normy STANAG 6001 ma na celu sprawdzenie kompetencji językowych w ramach sprawności: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. STANAG 6001 może być przeprowadzany m.in. na zakończenie kursów stacjonarnych, hybrydowych, e-learningowych/zdalnych organizowanych w Siłach Zbrojnych RP, w ramach sesji eksternistycznych, recertyfikacyjnych lub jako egzamin wstępny do szkół wojskowych. Może być jednak przeprowadzany/wymagany przy okazji awansu zawodowego.

Egzamin z języka angielskiego według normy STANAG 6001 ma na celu sprawdzenie kompetencji językowych w ramach sprawności: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Egzamin STANAG może być przeprowadzany m.in. na zakończenie kursów stacjonarnych, hybrydowych, e-learningowych/zdalnych organizowanych w Siłach Zbrojnych RP, w ramach sesji eksternistycznych, recertyfikacyjnych lub jako egzamin wstępny do szkół wojskowych.

W Outside the Box spokojnie przygotujesz się do egzaminu na poziomach od 1 do 4. Kursy indywidualne do STANAG można rozpocząć w dowolnej chwili. Mają one formę online. W trakcie zajęć otrzymasz wszystkie niezbędne materiały oraz wskazówki, a także będziesz ćwiczyć umiejętności potrzebne w trakcie egzaminu. Dodatkowo, nabierzesz pewności siebie w mówieniu, pisaniu i czytaniu. Poznasz triki, jak bezwysiłkowo napisać raport, sprawozdanie, list, wiadomość oraz oczywiście będziesz w stanie czytać i słuchać tekstów na poziomie pozwalającym nie tylko na zdanie egzamianu, ale również dającym swobodę w codziennym życiu (jak np kontakt z osobami anglojęzycznymi).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *